M O D L I T W A

Twoje światło w Fatimie

poniedziałek, 9 lutego 2015

Polska - sprawa Feliksa S i e m i e n a s a

.

http://niepoprawni.pl/blog/197/feliks-siemienas-contra-zlodzieje-polski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz