M O D L I T W A

Twoje światło w Fatimie

wtorek, 13 września 2016

W-wska mapa reprywatyzacji

Niniejsza mapa została utworzona na podstawie materiałów prasowych, informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w oparciu o inne ogólnodostępne źródła. Mapa wskazuje wybrane powiązania o charakterze biznesowym, rodzinnym lub innym łączące niektóre osoby uczestniczące w szeroko pojętym procesie reprywatyzacji, jakie zdołaliśmy ustalić i które w naszej opinii są istotne dla całościowego spojrzenia na proces reprywatyzacji i w interesie publicznym wymagają ujawnienia. Zastrzegamy, że celem mapy nie jest twierdzenie, że wszystkie osoby uwidocznione na mapie działają wspólnie lub w porozumieniu, jak również przesądzanie o czyjejkolwiek osobistej winie lub odpowiedzialności prawnej.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Warszawy. W latach 2011-2014 sprawował bezpośredni nadzór nad warszawską reprywatyzacją. Jej mąż Andrzej Waltz odziedziczył po swoim wuju Romanie Kępskim zreprywatyzowaną kamienicę przy ul. Noakowskiego 16, ukradzioną żydowskim właścicielom.
Powiązane nieruchomości:
Noakowskiego 16
..
http://reprywatyzacja.miastojestnasze.org/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz